comentarios (0)

FRMC Fjalor

Përkufizimet e paraqitura më poshtë kanë të bëjnë me mënyrën se si përdoren këto terma në Matjen e Aftësisë Ripërtëritëse për Përmbytjet në Komunitete (FRMC). Përkufizimet janë zhvilluar nga partnerët e Aleancës së Zyrihut për Aftësinë Ripërtëritëse për Përmbytjet nga burime të ndryshme, përfshirë terminologjinë e UNISDR.
Autor: Zurich Flood Resilience Alliance
Idioma: Other
Publicado por: Zurich Flood Resilience Alliance
Fecha de Publicación: November 2020

publicar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


comentarios

¿Tienes alguna pregunta?